RadlubEWG10

Radlub EWG10  یک افزودنی چند منظوره است که می‌تواند به‌عنوان روان کننده داخلی، آنتی فاگ، دیسپرسانت، وتینگ ایجنت و آنتی استاتیک عمل کند.